About

ชื่อ ฟอท(fott) นะคะ บล็อคนี้เอาไว้ลงฟิค

ส่วนใหญ่จะชิปเรือผี เลยต้องมาแจวเอง

ใครเผลอหลงเข้ามา แล้วบังเอิญเรือเดียวกันก็มาหวีดด้วยกันนะคะ

🙂

 

Advertisements